Jaszczury

Kolejna dama 🙂 Agama Kołnierzasta

Troszke praochłonna praca- jednak zadowolona jestem z efektu:)

tutaj udostepniam filmik z procesu powstawania ( bardzo okrojony ) i wypału raku https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fd363r1ASay%2F%3Ffbclid%3DIwAR2srRwxY-pqBW4fDS7ylL_0gNR5n7-vuScmkSS4CTxhsdRba7X3M7qV07o&h=AT0tg75hh-jOc68EZAoKliS7XAO_6O1D1qbbqKkJKxA2KhFi-zE8Je2VwqIM8LCr2kfhYNTBrBU4xJ1fzcn3uwFTLNVCzkr-mXUmynyNKKysX1RHUPbAdeIItGkkbLC_wWbHVw